Privacy Policy

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Manege Slichtenhorst te Nijkerk, verder te noemen manege. De manege verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum en je contactgegevens zoals je adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dat doen wij om jou als paarden(sport)liefhebber te informeren en aan te kunnen melden. We sturen je jaarlijks een factuur voor je lidmaatschap. Of je betaald de lessen op locatie.

Alle vastlegging van persoonsgegevens gebeurt op een verantwoorde, veilige wijze. Wil je weten welke persoonsgegeven de manege van jou heeft? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op.
Je e-mailadres en/of telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen, serviceberichten en eventueel nieuwsbrieven. Als lid van de vereniging wordt er elk jaar een betaalverzoek verstuurd via whatsapp, wil je dit enkel via de mail ontvangen, kan je contact met ons opnemen.
Commerciële bedrijven krijgen jouw e-mailadres niet. Serviceberichten zijn belangrijke berichten die je niet wilt missen. Daar kun je je dan ook niet voor afmelden.
Als je je lidmaatschap bij de manege beëindigt kun je vragen om je contactgegevens te verwijderen. Soms hebben mensen behoefte om helemaal onbekend te worden bij een organisatie. Zij kunnen dan een beroep doen op het “recht om vergeten te worden”. Wil je zo ver gaan, dan kun je je verzoek daartoe indienen.

Wedstrijden en evenementen

Met de inschrijving voor een wedstrijd of ander evenement op de manege geeft de deelnemer tevens toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd/evenement voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offline publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband. Tevens heeft Manege Slichtenhorst het volledige recht voor publicatie van start- en uitslagenlijsten waarop privacygegevens vermeld staan.

 

Cookies
Als je onze website  gebruikt plaatst het systeem wat we noemen “cookies”. Dat zijn stukjes tekst die op je computer of smartphone worden gezet. Die informatie wordt bij een volgend bezoek weer herkend.

Whatsapp
Je kunt ook met de manege appen. We registreren dan je Whatsapp-naam en het mobiele nummer waarmee je appt. We bewaren de chats 12 maanden, daarna worden ze verwijderd. Op verzoek kunnen we je een overzicht sturen van wat er bij ons over jou bekend is in Whatsapp.

Vragen?
Heb je nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op, we beantwoorden je vragen graag.